Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten


Dertig km/uur zone

Een gebied binnen de bebouwde kom waar een maximumsnelheid geldt van 30 km per uur. Zo'n gebied wordt aangekondigd door bord A01 met daarop "30" en erboven het woord "zone" (zie A06). Het einde van de zone wordt aangegeven met bord A02 met daarop "30" en het woord "zone" erboven (zie A07).

Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten