Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten


E08 Parkeergelegenheid bestemd voor specifieke voertuig-categorie

e08

Volledige omschrijving: parkeergelegenheid bestemd voor de voertuigcategorie die op het bord is aangegeven, tevens parkeerverbod voor andere voertuigcategorieën. Dit bord kan dus ook met andere voertuigsymbolen zijn uitgevoerd. Zie voor de mogelijke symbolen de onderborden: 0205, 0206, 0207, 0208, 0209 en 0210.

In deze vorm betekent het bord formeel: parkeergelegenheid voor motorvoertuigen. Let op! In de praktijk wordt bedoeld: motorvoertuigen die geen vrachtauto of autobus zijn. Dus: parkeergelegenheid voor auto’s en motorfietsen.


Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten