Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten


Fietsstrook

Gedeelte van de rijbaan dat gemarkeerd wordt door een doorgetrokken of onderbroken streep waarop afbeeldingen van een witte fiets zijn aangebracht. Deze fietsstroken zijn meestal aan de rechterzijde van de rijbaan aangebracht. Fietsers en snorfietsers moeten hier gebruik van maken. Andere bestuurders mogen hier geen gebruik van maken. Ze mogen de fietsstrook met onderbroken streep alleen gebruiken om voor te sorteren. Zie ook verplicht fietspad en verplicht fiets/bromfietspad.


Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten