Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten


I11b Parkeerverboden


e01e02
Bord E01:
Parkeerverbod.
Je mag niet parkeren aan de kant
van de weg (inclusief de berm)
waar bord E01 is geplaatst.
Bord E02:
Verbod stil te staan.
Je mag niet gaan stilstaan en dus ook
niet parkeren waar bord E02 is
geplaatst.
Het bord geldt voor de zijde van de
weg (inclusief de berm) waar het
geplaatst is.
e03e05
Bord E03:
Verbod (brom) fietsen te plaatsen.
Je mag je bromfiets niet stallen waar
bord E03 is geplaatst.
Het bord geldt voor de zijde van de
weg (inclusief de berm) waar het
geplaatst is.
Bord E05:
Taxistandplaats
.
Je mag je niet
parkeren
waar bord E05 is geplaatst. Deze
parkeerplaats is bedoeld voor taxi's.

Zie ook
linkulli4 I11c

Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten