Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten


I22 Spelende kinderen

012f09

"Verwacht het onverwachte". Toon verkeersinzicht door van tevoren rekening te houden met de situatie die zou kunnen ontstaan. Voorbeeld: verminder snelheid als je spelende kinderen tegenkomt. rijden. Besteed extra aandacht aan de volgende weggebruikers: voetgangers (soms slecht te zien); spelende kinderen; oude mensen en invaliden; vrachtauto’s en bussen (zien je niet altijd, hebben lange remweg).









Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten