Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten


K08 Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord)

Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord) met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief)

k08

Let op! Staat er een fietssymbool op het bord mogen snor- en bromfietsen de route niet volgen. Staat er geen symbool op het bord dan is de route bestemd voor fietsers en snor- en bromfietsers.

bromsym Staat er een bromfietssymbool, dan is de route alleen voor bromfietsers.


Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten