WWW.RIJEXAMEN.COM


Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina


RP Voor laten gaan van bussen, trams en bijzonder vervoer

Samenvatting
Binnen de bebouwde kom moet je een autobus die weg wil rijden altijd laten voorgaan. Voorrangsvoertuigen moet je altijd laten voorgaan als ze zwaailicht en/of sirene voeren. Trams moet je altijd voor laten gaan, behalve wanneer jij op een voorrangsweg rijdt.

Voor laten gaan van autobussen


Voor laten gaan van trams


Voor laten gaan bijzonder vervoerwww.rijexamen.com (c)2003 Niceware, Utrecht
Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina