WWW.RIJEXAMEN.COM


Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina


RR Plaats op de weg en voorsorteren

Samenvatting
Je moet rechts houden (tenzij borden of tekens anders aangeven) en gebruik maken van de rijbaan. Je mag geen gebruik maken van voetpaden of paden of stroken bestemd voor (brom)fietsers. Je moet voorsorteren op de daarvoor bestemde vakken. Zijn die er niet dan ga je tegen de wegas rijden als je linksaf wilt. Wil je rechtsaf, dan ga je geheel rechts rijden. Deze regels gelden ook bij het naderen van rotondes.

Plaats en voorsorteren: borden

Bij dit hoofdstuk horen de volgende borden:

Plaats op de weg: verplicht

Bestuurders van motorvoertuigen zijn verplicht om
Uitzonderingen op rechts houden:

Plaats op de weg: verboden

Voor bestuurders is het verboden om:
Voor bestuurders van motorvoertuigen is het verboden om:
Opmerking

Voorsorteren: verplicht

Je bent verplicht om:
Als er geen voorsorteervakken zijn, dan moet je
Opmerking

Voorsorteren: toegestaan

Bij het voorsorteren, mag je

Voorsorteren: verboden

Met een auto of ander motorvoertuig gelden de onbestaande verboden.

Voorsorteren voor rotondes

Bovenstaande regels gelden ook bij het naderen en rijden van rotondes. Zie illustratie linkulli4 I37.


www.rijexamen.com (c)2003 Niceware, Utrecht
Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina