WWW.RIJEXAMEN.COM


Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina


RY Verkeerslichten en aanwijzingen

Samenvatting
Bij verkeerslichten betekent rood altijd dat je moet stoppen. Bij geel licht moet je stoppen als dit nog kan. Groen of wit licht betekent dat je door mag rijden. Bij een overweg geeft rood knipperlicht aan dat je moet stoppen, wit knipperlicht betekent dat je door mag rijden. Een enkel geel knipperlicht waarschuwt voor gevaar. Wanneer je te maken krijgt met aanwijzingen (mondeling of door middel van gebaren) dan moet je die altijd opvolgen. Aanwijzingen gaan boven verkeersregels en verkeerstekens als ze daarmee strijdig zijn.

Gewone verkeerslichten

Bij gewone, drie-kleurige verkeerslichten ( linkulli4 I13a ) ben je verplicht om:
Pijlen
Verkeerslichten kunnen worden aangekondigd door bord J32.

Overwegen


Bruggen


GevaarslichtenToeritdosering


Aanwijzingen (van politie en anderen)

Aanwijzingen kunnen mondeling, door gebaren (zie illustratie linkulli4 I12 en linkulli4 I12b ), of door middel van lichten worden gegeven. Een aanwijzing door een bevoegd persoon gaat boven verkeerstekens en verkeersregels. Je bent verplicht om:

Verkeerslichten en overwegen: borden
www.rijexamen.com (c)2003 Niceware, Utrecht
Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina