Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten


Weg

De voorzieningen voor voetgangers en bestuurders waarop zij zich kunnen voortbewegen. Tot een weg behoren dus de behalve de rijbaan ook (indien aanwezig) verplicht fietspad, onverplicht fietspad, verplicht fiets/bromfietspad, voetpad (trottoir) en ook de bermen aan weerszijde.

Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten