Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende paginaVeilig lopen

Ga op een veilige plek lopen.

Wat zijn veilige plekken?

klik-voor-illustratie De stoep (ook wel trottoir genoemd) is veilig.
klik-voor-illustratie Een voetpad is veilig.

Wat doe je als er geen voetpad is?

klik-voor-illustratie Dan ga je op het fietspad lopen.

Wat doe je als er geen fietspad is?

klik-voor-illustratie Dan ga je in de berm lopen of aan de linker kant van de weg (dan kun je het tegemoetkomende verkeer zien aankomen).

Wat zijn onveilige plekken?

geen-illustratie Je moet niet midden op straat gaan staan of lopen.
klik-voor-illustratie Je moet niet gaan lopen waar bord C16 staat. Zo'n weg is gevaarlijk voor voetgangers. Je mag daar ook niet in de berm lopen.

Hoe kun je het beste oversteken?

klik-voor-illustratie Als er een zebrapad is dan steek je daarop over.

Hoe steek je over op een zebrapad?

geen-illustratie Kijk goed uit (links en rechts). Steek pas over als je zeker weet dat er geen verkeer is. Je mag ook gaan oversteken als je zeker weet dat naderend verkeer kan stoppen en als je zeker weet dat het ook echt gaat stoppen

Hoe steek je over zonder zebrapad?

geen-illustratie Je kijkt altijd eerst goed naar links en rechts of er niets aankomt. Als er niets aankomt, dan pas steek je over.

Wanneer ben je in het verkeer een voetganger?

klik-voor-illustratie Je bent een voetganger als: (1) je gewoon loopt, (2) met de fiets aan de hand, (3) op een skateboard of step, (4) op rolschaatsen of skates.
klik-voor-illustratie Alle andere weggebruikers behalve voetgangers heten bestuurders. In deze cursus noemen we bestuurders ook wel rijverkeer.
LN000000.000Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina