Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende paginaVeilig afslaan

Afslaan? Kijk om en steek je hand uit!


Hoe kun je het beste veilig afslaan?

klik-voor-illustratie Voordat je afslaat, moet je altijd eerst achteromkijken en je hand uitsteken.

Hoe sla je linksaf?

klik-voor-illustratie Achterom kijken over linker schouder.
geen-illustratie Je linker hand uitsteken.
geen-illustratie Ander verkeer laten voorgaan.
klik-voor-illustratie Bocht nemen met beide handen aan het stuur.

Hoe sla je rechtsaf?

geen-illustratie Achterom kijken over rechter schouder.
klik-voor-illustratie Je rechter hand uitsteken.
klik-voor-illustratie Ander verkeer laten voorgaan.
klik-voor-illustratie Bocht nemen met beide handen aan het stuur.

Welk verkeer moet je bij het afslaan laten voorgaan?

klik-voor-illustratie Je moet alle verkeer (ook voetgangers) laten voorgaan dat rechtdoor gaat.
klik-voor-illustratie Als je linksaf slaat, dan moet je alle rijverkeer dat rechts afslaat laten voorgaan.

Welke ezelsbrug is er voor deze regel?

klik-voor-illustratie Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor.
klik-voor-illustratie Korte bocht gaat voor lange bocht.

In welke bijzondere gevallen geldt "rechtdoor op dezelfde weg gaat voor"?

klik-voor-illustratie De regel geldt ook als je een verkeersplein (rotonde) verlaat.
LN000000.000


Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina