Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende paginaKruisingen zonder voorrang

Op een gewone kruising gaat rechts voor.

Zie ook het hoofdstuk

Wat is een gewone kruising?

klik-voor-illustratie Een kruising van gelijkwaardige wegen zonder voorrang.

Wie moet je bij een gewone kruising laten voorgaan?

klik-voor-illustratie Als je op de fiets bent dan laat je alle bestuurders van rechts voorgaan.
klik-voor-illustratie Kom jij van rechts, dan moeten bestuurders van links jou laten voorgaan.
geen-illustratie Deze regel geldt niet op een voorrangskruising (zie hoofdstuk B2) en op een kruising van ongelijkwaardige wegen (zie hoofdstuk B8).

LN000000.000
Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina