Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende paginaAfbuigende voorrang

Soms maakt een voorrangsweg een bocht. Dan heb je afbuigende voorrang.

Zie ook hoofdstuk B2 Kruisingen met voorrang.


Hoe ziet een kruising met afbuigende voorrang eruit?

klik-voor-illustratie Als je zo’n kruising nadert, dan zie je bord B06 of B07 en haaientanden.
klik-voor-illustratie Als je op een afbuigende voorrangsweg rijdt, dan zie je bord 0701 onder B01.
klik-voor-illustratie Als je bij een afbuigende voorrangskruising komt, dan zie je bord 0701 onder B03.
klik-voor-illustratie Je kunt ook een T-splitsing hebben met afbuigende voorrang. Dan zie je bord 0702 of 0703 onder bord B04 of B05.

Waarop moet je letten bij afbuigende voorrang?

geen-illustratie Let goed op de borden, zodat je snapt hoe de afbuigende voorrang in elkaar zit.
klik-voor-illustratie Bij afbuigende voorrang geldt de regel “rechtdoor op dezelfde weg gaat voor”. Dus als je de afbuigende voorrang volgt dan ga je ‘rechtdoor’. Verlaat je de afbuigende voorrang dan ‘sla je af’.
klik-voor-illustratie Steek altijd je hand uit, ook als je de afbuigende voorrang volgt.


LN000000.000
Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina