Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten


Gelijkwaardige bestuurders

Bestuurders die wat betreft de voorrangsregels in dezelfde categorie vallen. Bestuurders zijn ongelijkwaardig als ze in een verschillende categorie vallen. Hoe hoger het cijfer hoe 'belangrijker' de bestuurder.
Categorieën:
(1) Fietser, snorfietser, bestuurders van een invalidenvoertuig, ruiters, geleiders van rij- of trekdieren, geleiders van vee, bestuurders van bespannen- of onbespannen wagens;
(2) Bestuurders van motorvoertuigen ( auto, motorfiets, vrachtauto, autobus, trekker, gemotoriseerde werkvoertuigen, ... )
(3) Bestuurders van een tram
(4) Bestuurders van een voorrangsvoertuig
Zie ook weggebruikers.

Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten