Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten


Kruising

Een kruising is een kruispunt of splitsing van wegen of fietspaden. Deze kunnen zowel verhard als onverhard zijn. De volgende situaties zijn mogelijk:
- een weg met een andere weg;
- een fietspad met een weg;
- een fietspad met een trambaan;
- een fietspad met een fietspad.
Een kruising kan bestaan uit een T-splitsing, een kruispunt of een Y-splitsing (zie illustraties, illustratie linkulli4 I3).

Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten