Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten


Onverplicht fietspad

Meestal een vrijliggend pad dat aangeduid wordt met bord G13. Fietsers mogen hier rijden. Bromfietsers mogen hier geen gebruik van maken. Snorfietsers mogen alleen op het onverplichte fietspad als de motor is afgezet (zie ook illustratie linkulli4 I14b). Zie ook verplicht fietspad en verplicht fiets/bromfietspad.

Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten