Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten


Uitrit

Een uitgang die door middel van een doorlopend verlaagde trottoirband van de kruisende weg is afgescheiden. Er mogen geen bochtbanden aanwezig zijn en de trottoirbestrating moet doorlopen.
Let op (1)
Als de uitgang van een parkeerplaats geen verlaagd trottoir heeft, dan is dit een weg die samen met de dwarsweg een kruising vormt. Hier zijn de gewone voorrangsregels van toepassing.
Let op (2)
Tegenwoordig zie je bij kruisingen soms een 'uitritachtige situatie': het trottoir van de 'belangrijkere' weg loopt verlaagd door. Dit betekent niet altijd dat je automatisch voorrang hebt als je op de belangrijkere weg rijdt. Immers, er moet sprake zijn van een uitgang. Je hebt natuurlijk wel voorrang als dat met de borden B02, B03, B04 of B05 is aangegeven.

Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten