Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina


Bromfietsers op de rijbaan

Per 15 december 1999 gelden voor bromfietsers nieuwe regels. Belangrijkste wijziging: bromfietsers gebruiken in principe de rijbaan, tenzij er sprake is van een verplicht fiets/bromfietspad. Zo'n pad wordt aangegeven met bord G12a.


ZebraInhoudsopgave Samenvatting - bromfietsers op de rijbaan
ZebraInhoudsopgave Achtergrond - bromfietsers op de rijbaan
ZebraInhoudsopgave Wijzigingen ten gevolge van bromfietsers op de rijbaan
ZebraInhoudsopgave Onduidelijkheden in de nieuwe regelgeving - bromfietsers op de rijbaan

Samenvatting - bromfietsers op de rijbaan

Achtergrond - bromfietsers op de rijbaan

Waarom moeten bromfietsers op de rijbaan?
Wijzigingen ten gevolge van bromfietsers op de rijbaan

Hieronder komen volgens de Zebra cursusindeling de wijzigingen in detail aan bod.

Risico's door weg-, zicht en weersomstandigheden (K) - bromfietsers op de rijbaan

Sinds 15 december 1999 zijn behalve motorvoertuigen ook bromfietsers, snorfietsers en bestuurders van een invalidenvoertuig verplicht om

Voor laten gaan bij afslaan (N) - bromfietsers op de rijbaan

In principe verandert er formeel niets. Een opmerking is echter op zijn plaats.

Plaats op de weg (R) - bromfietsers op de rijbaan

Bromfietsers en snorfietsers gedragen zich verschillend. Zie het geheel vernieuwde hoofdstuk SR (Plaats op de weg en voorsorteren; bromfiets). De nieuwe regeling laat zich als volgt samenvatten:
- Rij je op een bromfiets dan maak je gebruik van het verplichte fiets/bromfietspad. Je volgt dan de regels voor fietsers. Ontbreekt dit dan gebruik je de rijbaan. Je volgt de regels voor motorvoertuigen.
- Rij je op de snorfiets dan gebruik je het verplichte fietspad of het verplichte fiets/bromfietspad. Ontbreken deze dan gebruik je de rijbaan. In beide gevallen volg je de regels voor fietsers.

Inhalen (S) - bromfietsers op de rijbaan

- Bromfietsers mogen vanaf 15 december 1999 andere bestuurders niet meer rechts inhalen . Fietsers, en dus ook snorfietsers, mogen dat wel.

Snelheid (T) - bromfietsers op de rijbaan

- Aan het RVV-artikel 22 is punt d toegevoegd: voor snorfietsers [is de maximum snelheid] 25 km per uur. De maximum snelheid voor snorfietsers bedraagt dus 25 km per uur, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Geven van tekens en signalen (V) - bromfietsers op de rijbaan

- Bromfietsers volgen nu de regels voor motorvoertuigen. Dat betekent dat ze richting moeten aangeven bij elke zijdelingse beweging. Zie hoofdstuk SV Geven van tekens en signalen voor details.

Gebruik van lichten (W) - bromfietsers op de rijbaan

- Bromfietsers, snorfietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig volgen nu -- in principe, er zijn uitzonderingen! -- de regels voor motorvoertuigen. Zie hoofdstuk SW Gebruik van lichten) voor details.

Verkeersborden (X) - bromfietsers op de rijbaan

- Er zijn 3 nieuwe borden bijgekomen: G12a (Verplicht fiets/bromfietspad), G12b (Einde verplicht fiets/bromfietspad) en G12c (Extra aanduiding waar bromfietsers moeten gaan rijden).
- Het verplichte fietspad (bord G11) is verboden voor bromfietsers, maar blijft verplicht voor snorfietsers.
- De beschrijving van bord ( C13) is gewijzigd in: 'gesloten voor bromfietsers, snorfietsers en gehandicaptenvoertuigen met motor'.
- Het begrip 'verkeersplein' is vervangen door 'rotonde' bij de borden D01 en J09.

Verkeerslichten (Y) - bromfietsers op de rijbaan

- Als bromfietsers op het verplichte fiets/bromfietspad rijden, dan houden ze zich aan de fietsverkeerslichten. Anders (op de rijbaan) houden ze zich aan de gewone verkeerslichten.
Snorfietsers houden zich altijd aan de fietsverkeerslichten. Zijn die er niet dan houden ze zich aan de gewone verkeerslichten.


Nieuwe en veranderde begrippen - bromfietsers op de rijbaan

De volgende begrippen zijn nieuw of hebben een andere inhoud gekregen:

Rijbaan
Bromfiets
Fietsstrook
Verplicht fietspad
Onverplicht fietspad
Verplicht fiets/bromfietspad
Snorfiets
volgt de regels voor fietsers
Verkeersplein
Rotonde
Onduidelijkheden in de nieuwe regelgeving - bromfietsers op de rijbaan

Vreemd is dat de onderborden 0101, 0102 en 0103 geen gewijzigde omschrijving hebben gekregen.

Welke routebewijzering moeten bromfietsers volgen?

Mogen fietsers en snorfietsers een fietsstrook met doorgetrokken streep verlaten om in te halen?


Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina