WWW.RIJEXAMEN.COM


Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina


RM Voor laten gaan op kruisingen

Samenvatting
Op een kruising gelden de onderstaande voorrangsregels:

RM1 Voorrangskruisingen: verplicht

Je bent verplicht om:
Opmerking
Borden

RM2 Ongelijkwaardige wegen: verplicht

Je bent verplicht om:
Let op!


RM4 Bestuurders van rechts: verplicht

Je bent verplicht om op kruisingen van gelijkwaardige wegen voorrang te verlenen aan alle bestuurders die van rechts komen ( linkulli4 I27, linkulli4 I28 en linkulli4 I28a). Kijk extra uit bij een gevaarlijke kruising (zie bord: J08 ).

Let op!
Deze regel geldt niet bij ongelijkwaardige kruisingen:

RM3 Vervallen: snelverkeer gaat voor langzaam verkeer

Per 1 mei 2001 is de regel “snelverkeer gaat voor langzaam verkeer” vervallen.
Op kruisingen van gelijkwaardige wegen gaat vanaf 1 mei 2001 de bestuurder van rechts voor.

Voor laten gaan op rotondes

De regels in dit hoofdstuk gelden ook bij het naderen van rotondes (verkeersplein).
Zie de verkeersborden:


www.rijexamen.com (c)2003 Niceware, Utrecht
Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina