WWW.RIJEXAMEN.COM


Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina


RN Voor laten gaan bij afslaan

Samenvatting
"Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor." Bij het afslaan moet je verkeer dat op dezelfde weg rechtdoor gaat laten voorgaan. "Rechtsaf gaat voor linksaf." Wanneer je linksaf wilt slaan en een tegemoetkomende bestuurder wil rechtsaf op hetzelfde kruispunt, dan moet je die bestuurder voor laten gaan.

Voor laten gaan bij afslaan: verplicht

Bij links of rechts afslaan, ben je verplicht om:
Uitzonderingen


www.rijexamen.com (c)2003 Niceware, Utrecht
Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina