WWW.RIJEXAMEN.COM


Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina


RT Snelheid

Samenvatting
Je moet je snelheid aanpassen aan de verkeerssituatie. Je mag anderen niet in gevaar brengen door een te hoge snelheid. Je moet je houden aan de maximumsnelheden op borden en rijstrooklichten. Je moet je houden aan de maximumsnelheden per wegsoort (autosnelweg 120, autoweg 100, buiten de bebouwde kom 80, binnen de bebouwde kom 50, op een erf: stapvoets)..

Snelheid: verplicht

Basisregels zijn:
Per soort weggebruiker en per wegsoort gelden verschillende maximumsnelheden. Je moet je aan die maximumsnelheden houden ( linkulli4 I36 ). Voor een auto betekent dit:
Verder geldt:

Snelheid: bordenwww.rijexamen.com (c)2003 Niceware, Utrecht
Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina