WWW.RIJEXAMEN.COM


Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina


RV Geven van tekens en signalen

Samenvatting
Je moet richting aangeven als je voorsorteert, afslaat, inhaalt, van rijstrook wisselt, of een andere zijdelingse beweging wilt gaan uitvoeren. Je mag alleen toeteren als er gevaar dreigt.

Tekens en signalen: verplicht

Je geeft richting aan
Je bent verplicht om richting aan te geven in de onderstaande gevallen:
Als je een obstakel vormt, dan moet je

Tekens en signalen: verboden

Het is verboden om:www.rijexamen.com (c)2003 Niceware, Utrecht
Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina