WWW.RIJEXAMEN.COM


Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina


RU Stilstaan en parkeren

Samenvatting
Parkeren en stilstaan zijn verboden als dat gevaar of hinder oplevert voor andere weggebruikers of wanneer borden dit verbieden. Je mag niet gaan stilstaan na bord E02, langs een gele doorgetrokken streep, op of langs een fietsstrook, op of langs een busstrook, op een overweg, op een zebrapad. Je mag niet parkeren waar je niet mag stilstaan, langs een gele onderbroken streep, na bord E01, vlak bij een kruising, voor een uitrit, op een voorrangsweg buiten de bebouwde kom, of op parkeerplaatsen die niet voor je bestemd zijn.

Stilstaan: verboden

Het is verboden om te gaan stilstaan:
op een autoweg of autosnelweg (je mag daar alleen in noodgevallen gaan stilstaan op een vluchtstrook of vluchthaven).
Als je niet mag gaan stilstaan, dan mag je ook niet:

Parkeren: verboden

Het is verboden om te parkeren:

Parkeren: verplicht

Bij parkeren gelden de volgende verplichtingen.

Betaald parkeren


Parkeren en stilstaan: borden

Bestudeer de borden in de bordensectie E-borden: parkeren en stilstaan.www.rijexamen.com (c)2003 Niceware, Utrecht
Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina