Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten


Wegen binnen de bebouwde kom

De bebouwde kom wordt aangekondigd door bord H01. Binnen de bebouwde kom gelden andere snelheidsbepalingen dan buiten de bebouwde kom. Motorvoertuigen mogen hier maximaal 50 km/uur, bromfietsers maximaal 30 km/uur en snorfietsers maximaal 25 (net als buiten de bebouwde kom).

Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten