Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten


Wegen buiten de bebouwde kom

Bord H02. geeft aan dat je de bebouwde kom verlaat. Buiten de bebouwde kom gelden andere snelheidsbepalingen dan binnen de bebouwde kom. Motorvoertuigen mogen hier maximaal 80 km/uur, bromfietsers maximaal 40 km/uur en snorfietsers maximaal 25 (net als binnen de bebouwde kom).

Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten