WWW.RIJEXAMEN.COM


Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten


SA Algemeen

Samenvatting

De belangrijkste gedragsregels in het verkeer zijn: rechts houden; geen ander verkeer hinderen; geen gevaar veroorzaken; gevolg geven aan verkeersregels, verkeerstekens en aanwijzingen; richting aangeven als je afslaat.

Belangrijke begrippen


Algemene bepalingen: verplicht

Je bent verplicht om:
Let op! Aanwijzingen, verkeerslichten, tekens en regels kunnen strijdig met elkaar zijn. In dat geval geldt:

Algemene bepalingen: verboden

Het is verboden om:

Algemene bepalingen: bromfietsers

Voor bromfietsers geldt:

Algemene bepalingen: snorfietsers

Snorfietsers

www.rijexamen.com (c)2003 Niceware, Utrecht
Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten