WWW.RIJEXAMEN.COM


Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende paginaBromfietscertificaat
      SA Algemeen
      SB Wanneer mag je gaan rijden?
      SC Inrichting
      SD Techniek en onderhoud
      SE Helm en passagiers
      SF Route en milieu
      SG Stress, alcohol, drugs en mobieltje
      SH Mankementen en problemen
      SJ Let op anderen
      SK Gevaren bij slecht weer
      SL Ongevallen en pech
      SM Voor laten gaan op kruisingen
      SN Voor laten gaan bij het afslaan
      SO Voor laten gaan van voetgangers
      SP Voor laten gaan van bijzondere voertuigen
      SQ Bijzondere manoeuvres
      SR Plaats op de weg en voorsorteren
      SS Inhalen
      ST Snelheid
      SU Stilstaan, parkeren en plaatsen
      SV Geven van tekens en signalen
      SW Gebruik van verlichting
      SX Verkeersborden
      SY Verkeerslichten, aanwijzingen, overwegen en bruggen
      SZ Verkeerstekens op het wegdek
      Illustraties bij auto en bromfiets
           I1 Wegwijzers geven mogelijke routes aan
           I2a Voorrang krijgen
           I2b Voorrang verlenen
           I3 Soorten kruisingen
           I4 Erf
           I5 Aanduiding haaientanden
           I6a Afslaan: rechtdoor op dezelfde weg gaat voor
           I6b Afslaan: rechtsaf gaat voor linksaf
           I6c Uitzondering rechtdoor op dezelfde weg gaat voor: afbuigende voorrang
           I6d Bromfiets op rijbaan mag niet rechts inhalen
           I7 Bebouwde kom
           I8 Obstakel
           I9a Doorgetrokken streep
           I9b Onderbroken streep
           I9c Inhalen bij een doorgetrokken en onderbroken streep
           I9d Niet gaan stilstaan naast een doorgetrokken gele streep
           I9e Niet parkeren naast een onderbroken gele streep
           I10 Verkeersborden die de maximumsnelheid aangeven
           I11a Verbod om stil te staan
           I11b Parkeerverboden
           I11c Niet parkeren op parkeerplaatsen die niet voor je bestemd zijn
           I12 Aanwijzingen
           I12b Aanwijzingen
           I13a Gewoon drie-kleurig verkeerslicht
           I13b Rechtsaf voor (brom)fietsers vrij
           I13c Verkeerslichten met pijl
           I14a Verplicht fietspad versus verplicht fiets/bromfietspad
           I14b Onverplicht fietspad
           I15 Soorten overwegen
           I16 Aanwijzingen, verkeerstekens en verkeersregels
           I17 Bromfiets en snorfiets plaat
           I18 Remmen
           I19 Gebruik helmen
           I20 Toestand van de bestuurder
           I21 Slappe banden
           I22 Spelende kinderen
           I23 Weersomstandigheden
           I24 Plaats van een ongeluk
           I25 Voorrangskruising
           I26 Voorrang op kruising van ongelijkwaardige wegen
           I27 Gelijkwaardige kruising: bestuurders van rechts hebben voorrang (1)
           I28 Gelijkwaardige kruising: bestuurders van rechts hebben voorrang (2)
           I28a Gelijkwaardige kruising: bestuurders van rechts hebben voorrang (3)
           I28b Voor laten gaan op ongelijkwaardige kruising
           I29 Voor laten bij afslaan (bromfiets)
           I29a Voor laten bij afslaan (auto)
           I29b Voor laten bij afslaan (rechtsaf gaat voor linksaf)
           I30 Voor laten gaan trams
           I31 Keren
           I31a Achteruit rijden
           I32 Dubbele voorsorteerstroken
           I32a Voorsorteren met de auto
           I33 Links inhalen
           I33a Links inhalen
           I33b Trams haal je gewoonlijk rechts in
           I33c Op een rotonde mag je rechts inhalen.
           I33d Voor een bocht mag je niet inhalen.
           I33e Rechts naast een blokmarkering mag je rechts inhalen.
           I34 Bromfiets parkeren
           I35 Verdrijvingsvlak
           I36 Maximumsnelheden
           I37 Rotondes
           I38 Rijstrooksignalering
           I39a Voor laten gaan van uitstappende voetgangers
           I39c Voor laten gaan van voetgangers op een oversteekplaats
           I40a Laat een wegrijdende autobus voorgaan
           I40b Laat een voorrangsvoertuig voorgaan
           I41 Verdrijvingspijlen
           I42 Afgstompte pijl
           I43 Nieuwe kentekenplaten
           I44 Maximaal 50 km per uur bij (dreigende) file
           I45 Je nadert een taper
           I48 Ritsen vanaf hier
           I49 Toeritdosering
           I50 Blokmarkering
           I51 Militaire colonne
           I52 Soorten weggebruikers
      Borden
           A-Borden Snelheid
                A01 Maximumsnelheid
                A02 Einde maximumsnelheid
                A03 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord
                A04 Adviessnelheid
                A05 Einde adviessnelheid
                A06 Begin van 30 km zone
                A07 Einde van 30 km zone
                A08 Herhaling maximumsnelheid 100 km / uur
           B-Borden Voorrang
                B01 Voorrangsweg
                B02 Einde voorrangsweg
                B03 Voorrangskruispunt
                B04 Voorrangskruispunt, zijweg links
                B05 Voorrangskruispunt, zijweg rechts
                B06 Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
                B07 Stop, verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg
           C-Borden Geslotenverklaring
                C01 Gesloten voor alle bestuurders in beide richtingen
                C02 Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor alle bestuurders
                C03 Eenrichtingsweg, niet keren of achteruit rijden
                C04 Eenrichtingsweg
                C05 Inrijden toegestaan
                C06 Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
                C07 Gesloten voor vrachtauto's
                C08 Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h
                C09 Gesloten voor alle bestuurders behalve motorvoertuigen sneller dan 25 km/uur
                C10 Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagens
                C11 Gesloten voor motorfietsen
                C12 Gesloten voor alle motorvoertuigen
                C13 Gesloten voor bromfietsen
                C14 Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor
                C15 Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen
                C16 Gesloten voor voetgangers
                C17 Gesloten voor voertuigen met een grotere lengte
                C18 Gesloten voor voertuigen die breder zijn
                C19 Gesloten voor voertuigen die hoger zijn
                C20 Gesloten voor voertuigen met een hogere aslast.
                C21 Gesloten voor voertuigen die zwaarder zijn
                C22 Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen
           D-Borden Rijrichting
                D01 Verkeersplein, verplichte rijrichting
                D02 Gebod voor alle bestuurders de pijl te volgen
                D03 Bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan
                D04 Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
                D05 Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
                D06 Gebod tot het volgen van een van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
                D07 Gebod tot het volgen van een van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
           E-Borden Parkeren en stilstaan
                E01 Parkeerverbod
                E02 Verbod stil te staan
                E03 Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen
                E04 Parkeergelegenheid
                E05 Taxistandplaats, tevens parkeerverbod voor voertuigen
                E06 Gehandicaptenparkeerplaats
                E07 Gelegenheid bestemd voor laden en lossen van goederen
                E08 Parkeergelegenheid bestemd voor specifieke voertuig-categorie
                E08A Parkeergelegenheid voor vrachtauto’s en bussen, tevens parkeerverbod voor andere voertuigcategorieën.
                E08B gedeeltelijk op trottoir parkeren toegestaan.
                E09 Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders
                E10 Parkeerschijf-zone
                E10-C07 Begin gesloten-voor-vrachtauto’s zone.
                E10-E01 Begin parkeerverbod-zone
                E10-E10 Begin parkeerzone alleen voor vergunninghouders.
                E10-G07 Begin voetgangers-zone
                E11 Einde parkeerschijf-zone
                E12 Parkeergelegenheid voor openbaar-vervoer-reizigers bij een Parkeer- en Reishalte
                E13 Parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers
           F-Borden Overige geboden en verboden
                F01 Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
                F02 Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
                F03 Verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
                F04 Einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
                F05 Rode bestuurders moeten zwart verkeer laten voorgaan
                F06 Wit verkeer gaat voor rode bestuurders
                F07 Keerverbod
                F08 Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden
                F09 Einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden
                F10 Stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast
           G-Borden Wegsoorten
                G01 Autosnelweg
                G02 Einde autosnelweg
                G03 Autoweg
                G04 Einde autoweg
                G05 Erf
                G06 Einde erf
                G07 Voetpad
                G08 Einde voetpad
                G09 Ruiterpad
                G10 Einde ruiterpad
                G11 Verplicht fietspad
                G12 Einde verplicht fietspad
                G12a Verplicht fiets/bromfietspad
                G12b Einde verplicht fiets/bromfietspad
                G12c Extra aanduiding waar bromfietsers moeten gaan rijden
                G13 Onverplicht fietspad
                G14 Einde onverplicht fietspad
           H-Borden Bebouwde kom
                H01 Bebouwde kom
                H02 Einde bebouwde kom
                H01B Bebouwde kom
                H01C Bebouwde kom
           J-Borden Waarschuwing
                J01 Slecht wegdek
                J02 Bocht naar rechts
                J03 Bocht naar links
                J04 S-bocht(en), eerst naar rechts
                J05 S-bocht(en), eerst naar links
                J06 Steile helling
                J07 Gevaarlijke daling
                J08 Gevaarlijk kruispunt
                J09 Verkeersplein
                J10 Overweg met overwegbomen
                J11 Overweg zonder overwegbomen
                J12 Overweg met enkel spoor
                J13 Overweg met twee of meer sporen
                J14 Tram(kruising)
                J15 Beweegbare brug
                J16 Werk in uitvoering
                J17 Rijbaanversmalling
                J18 Rijbaanversmalling rechts
                J19 Rijbaanversmalling links
                J20 Slipgevaar
                J21 Kinderen
                J22 Oversteekplaats
                J23 Voetgangers
                J24 Fietsers, snorfietsers en bromfietsers
                J25 Losliggende stenen
                J26 Kade of rivieroever
                J27 Groot wild
                J28 Vee
                J29 Pas op! Tegenliggers
                J30 Laagvliegende vliegtuigen
                J31 Zijwind
                J32 Pas op! Verkeerslichten
                J33 File
                J34 Ongeval
                J35 Slecht zicht door sneeuw, regen of mist
                J36 IJzel of sneeuw
                J37 Gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord)
           K-Borden Bewegwijzering
                K01 Lage beslissingswijzer
                K02 Voorwegwijzer
                K03 Beslissingswijzer
                K04 Hoge beslissingswegwijzer
                K05 Voorwegwijzer langs gewone (niet autosnelweg) weg
                K06 Beslissingswegwijzer
                K07 Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (handwijzer)
                K08 Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord)
                K09 Omleiding
                K10 Voorwegwijzer
                K11 Voorsorteren op niet-autosnelweg
                K12 Wijkwegwijzer
                K13 Wijkwegwijzer
                K14 Route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen
           L-Borden Informatie
                L01 Hoogte doorgang
                L02 Voetgangersoversteekplaats
                L03 Bushalte / tramhalte
                L04 Voorsorteren
                L05 Einde rijstrook
                L06 Splitsing
                L07 Aantal doorgaande rijstroken
                L08 Doodlopende weg
                L09 Vooraanduiding doodlopende weg
                L10 Vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting
                L11 Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook/rijstroken
                L12 Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook
                L13 Taper - samenvoeging van autosnelwegen
                L14 Plattegrond
                L15 Ziekenhuis / Hospitaal
           O-Borden Onderborden
                0701 Afbuigende voorrang 1
                0702 Afbuigende voorrang 2
                0703 Afbuigende voorrang 3
                0206 Alleen voor motorvoertuigen
                0207 Alleen voor motorvoertuigen met aanhangwagens
                0209 Alleen voor bussen
                0208 Alleen voor vrachtauto’s
                0210 Alleen voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
                0205 Alleen voor motorfietsen
                0505 Inhalen toegestaan
                0103 Niet voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen
                0101 Niet voor fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor
                0102 Niet voor bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor
                0104 Niet voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h
                0502 Niet voor bestemmings-verkeer
                0503 Ga terug
                0401 Aanduiding in welke richting het erboven geplaatste bord van kracht is
                0402 Aanduiding in welke richting het erboven geplaatste bord van kracht is
                0406 Aanduiding voor rijrichting (twee richtingen)
                0403 Aanduiding voor kruisend verkeer
                0601 Let op drempels
                Vkl05 Rechtsaf voor (brom)fietsers vrij
                0901 Hier beginnen met ritsen
                0902 Tijdsaanduiding
           R-Lichten Rijstrooksignalering
                R01 Maximumsnelheid (licht boven rijstrook)
                R02 Einde eerdere verboden voor deze rijstrook
                R03 Rijstrook gaan verlaten
                R04 Rijstrook verboden
                R05 Rijstrook mag worden gebruikt
                R06 Rijstrook bestemd voor lijnbus of autobus
           X-Borden Diverse aanduidingen en bebakeningen
                X01 Bochtschild
                X02 Schrikhekken
                X03 Korte invoegstrook
                X04 Einde vluchtstrook
                X05 Verkeersbrigadier
                X06 Bebakening bij een overweg of brug
                X07 Wegomleiding
                X08 Drempels
                X09 Motor uitzetten
                X10 Uitrijstrook wordt afrit
                X11 Splitsing van autosnelwegen
           Combinatie-borden: veel voorkomende combinaties van borden en onderborden
                C02u Eenrichtingsweg: je mag hier niet in (fietsers en bromfietsers in twee richtingen)
                C03u Eenrichtingsweg; je kunt fietsers en bromfietsers tegenkomen
                C04u Eenrichtingsweg, je moet hier rechtsaf. Uitgezonderd voor (brom)fietsers).
                C04Ru Eenrichtingsweg, je moet hier linksaf. Uitgezonderd voor (brom)fietsers).
                D05R-0103 Alle bestuurders behalve (brom)fietsers moeten hier rechtsaf
                L08-0103 Doodlopende weg, behalve voor (brom)fietsers
                L08-0301 De weg loopt dood over 70 meter
                C01-0301 Over 70 meter mogen bestuurders niet verder rijden
                G11-0406 Verplicht fietspad in twee richtingen
                G12a-0406 Verplicht fiets/bromfietspad in twee richtingen
                G11-0403 Verplicht fietspad in twee richtingen
                G12a-0403 Verplicht fietspad in twee richtingen
                G11-0401 Verplicht fietspad; je moet naar links
      Begrippen
           Aanhanger
           Aanhangwagens
           Aanwijzing
           Achterligger
           Afrit
           Autobus
           Auto
           Autoweg
           Autosnelweg
           Belangrijkste bestuurder
           Bestuurders
           Bestuurders van een motorvoertuig
           Bijzondere manoeuvre
           Blokmarkering
           Bromfiets
           Brommobiel
           Brug
           Bruglicht
           Busbaan
           Busstrook
           Dertig km/uur zone
           Doorgaande rijbaan
           Doorstroming
           Eenrichtingsweg
           Fiets
           Fietsstrook
           Fietsvoorsorteerstrook
           Gehandicaptenvoertuig
           Gelijkwaardige bestuurders
           Gelijkwaardige wegen
           Geslotenverklaring
           Gewone kruising
           Haaientanden
           Invalidenvoertuig
           Invoeging
           Invoegstrook
           Invoegstrook
           Kentekenbewijs
           Kenteken schorsen
           Kruising
           Kruispunt
           Lijnbus
           Meeligger
           Militaire colonne
           Motorfiets
           Motorvoertuig
           Niet-motorvoertuig
           OFOS
           Ongelijkwaardige bestuurders
           Ongelijkwaardige wegen
           Onverplicht fietspad
           Openbaar vervoer
           Oprit
           Overweg
           Parkeerhaven
           Parkeerstrook
           Parkeren
           Personenauto
           Plaatsen
           Railvoertuig
           Richting aangeven
           Rijbaan
           Rijstrook
           Rijstrooklichten
           Rijverkeer
           Rotonde
           Maxi-rotonde
           Mini-rotonde
           Snorfiets
           Stallen
           Stilstaan
           Stoppen
           Stopstreep
           Stoep
           Suggestiestrook
           Taper
           Tegenligger
           Toerit
           Tram
           Trein
           Trottoir
           Tunnel
           Uitrijstrook
           Uitrit
           Uitvoeging
           Uitvoegstrook
           Verdrijvingsvlak
           Verkeer
           Verkeersdeelnemers
           Verkeerslicht
           Fietsverkeerslichten
           Voetgangersverkeerslichten
           Overweglichten
           Knipperbol
           Toeritdoseerlichten
           Veiligheid
           Verkeersplein
           Verkeersregels
           Verkeersteken
           Verplicht fietspad
           Verplicht fiets/bromfietspad
           Viaduct
           Vluchthaven
           Vluchtstrook
           Voertuig
           Voetgangers
           Voetpad
           Voetgangersoversteekplaats
           Voor laten gaan
           Voorrang
           Voorrangskruising
           Voorrang verlenen
           Voorrangsvoertuigen
           Voorsorteerstrook
           VOP
           Vrachtauto
           Weg
           Wegas
           Wegbeheerder
           Weggebruikers
           Wegen binnen de bebouwde kom
           Wegen buiten de bebouwde kom
           Werkvoertuig
           Winkelerf
           Zebrapad
      Bromfietsers op de rijbaan
           Samenvatting - bromfietsers op de rijbaan
           Achtergrond - bromfietsers op de rijbaan
           Wijzigingen ten gevolge van bromfietsers op de rijbaan
           Onduidelijkheden in de nieuwe regelgeving - bromfietsers op de rijbaan


Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina