WWW.RIJEXAMEN.COM


Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten


SM Voor laten gaan op kruisingen

Samenvatting
Als je een voorrangskruising nadert, dan moet je alle kruisende bestuurders laten voorgaan. Verlaat je een erf of kom je uit een uitrit dan moet je al het kruisende verkeer laten voorgaan. Rijd je op een onverharde weg dan moet je alle bestuurders op een kruisende verharde weg laten voorgaan. Nader jeen kruising van gelijkwaardige wegen, dan moet je alle bestuurders van rechts laten voorgaan.

Voor laten gaan op rotondes

Let op! De regels in dit hoofdstuk gelden ook bij het naderen van rotondes (verkeerspleinen).
Zie de verkeersborden:

SM1 Voorrangskruisingen: verplicht

Je bent verplicht om:
Je kent de betekenis van de voorrangsborden


SM2 Ongelijkwaardige wegen: verplicht

Je bent verplicht om:

SM4 Bestuurders van rechts: verplicht

Je bent verplicht om op kruisingen van gelijkwaardige wegen voorrang te verlenen aan alle bestuurders die van rechts komen ( linkulli4 I27, linkulli4 I28 en linkulli4 I28a). Kijk extra uit bij een gevaarlijke kruising (zie bord: J08 ).
Let op!
Deze regel geldt niet bij ongelijkwaardige kruisingen:


SM3 Vervallen: snelverkeer gaat voor langzaam verkeer

Per 1 mei 2001 is de regel “snelverkeer gaat voor langzaam verkeer” vervallen.
Op kruisingen van gelijkwaardige wegen gaat vanaf 1 mei 2001 de bestuurder van rechts voor.
Zie ook M4 (Rechts gaat voor).www.rijexamen.com (c)2003 Niceware, Utrecht
Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten