WWW.RIJEXAMEN.COM


Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten


SJ Let op anderen

Samenvatting
Sommige situaties vereisen extra aandacht. Let goed op (spelende) kinderen, oudere mensen, rij- of trekdieren, vee, ruiters, fietsers in het donker, vrachtauto’s, bussen (hebben beperkt zicht) en voorrangsvoertuigen.

Risico’s ander verkeer: verplicht

Je bent verplicht extra goed op te letten bij het tegenkomen van de volgende verkeersdeelnemers:

Je moet extra opletten wanneer een fietspad (of fiets/bromfietspad) eindigt. Je komt dan (plotseling) op de gewone rijbaan terecht en moet wellicht andere weggebruikers laten voorgaan. Zie ook hoofdstuk SM (voorrang).

Risico’s ander verkeer: borden

De volgende borden waarschuwen je voor ander verkeer en ‘oneigenlijke weggebruikers’.www.rijexamen.com (c)2003 Niceware, Utrecht
Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten