WWW.RIJEXAMEN.COM


Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten


SY Verkeerslichten, aanwijzingen, overwegen en bruggen

Samenvatting

Gewone verkeerslichten

Bij gewone, drie-kleurige verkeerslichten ( linkulli4 I13a) ben je verplicht om:
Pijlen
Bord

Verkeerslichten gericht op fietsers

Fietsverkeerslichten zijn verkeerslichten waarin een fiets is afgebeeld. Vaak komen ze voor in combinatie met gewone verkeerslichten. De volgende regels zijn van toepassing:

Verkeerslichten bij overwegen

Overwegen worden aangekondigd met de borden J10, J11, J12 en J13. Soms tref je ook bebakening X06 aan (die geeft dan aan hoeveel meter de overweg verwijderd is). Vrijwel alle overwegen zijn voorzien van overweglichten (zie: illustratie linkulli4 I15). Bij overwegen geldt het volgende:

Gevaarslichten en bruglichtenAanwijzingen: verplicht

Aanwijzingen kunnen mondeling, door gebaren (zie illustratie linkulli4 I12 en linkulli4 I12b), of door middel van lichten worden gegeven. Een aanwijzing door een bevoegd persoon gaat boven de geldende verkeerstekens en verkeersregels. Je bent verplicht om:


www.rijexamen.com (c)2003 Niceware, Utrecht
Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten