WWW.RIJEXAMEN.COM


Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten


SZ Verkeerstekens op het wegdek

Samenvatting
Verkeerstekens op het wegdek kunnen een gebod, verbod of een andere aanduiding inhouden.

Verkeerstekens wegdek: principes

Bij een onderbroken streep of stippellijn is de regel:

Verkeerstekens wegdek: verboden

Het is verboden om:

Verkeerstekens wegdek: verplicht

Je bent verplicht om:
www.rijexamen.com (c)2003 Niceware, Utrecht


Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten