WWW.RIJEXAMEN.COM


Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten


SV Geven van tekens en signalen

Samenvatting
Je bent verplicht om richting (met de richtingaanwijzer of met de hand) aan te geven als je inhaalt, voorsorteert of afslaat. Op een bromfiets moet je richting aangeven bij elke zijdelingse verplaatsing. Ook als je wegrijdt. Je mag alleen toeteren, bellen of seinen wanneer er gevaar dreigt.

Tekens en signalen: verplicht

Je bent verplicht om richting aan te geven wanneer je:
Je geeft richting aan

Tekens en signalen: verplicht voor bromfietsers

Op een bromfiets gelden de regels onder tekens en signalen, verplicht (hierboven).
Verder geef je richting aan bij elke zijdelingse beweging. Dus:
Opmerking:
Aanbeveling:

Tekens en signalen: verboden

Het is verboden om:


www.rijexamen.com (c)2003 Niceware, Utrecht
Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten