WWW.RIJEXAMEN.COM


Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten


SC Inrichting

Samenvatting
Er zijn verschillende soorten bromfietsen. Je bromfiets of snorfiets moet voldoen aan de eisen voor inrichting en belading. Je moet je voertuig goed onderhouden. Bromfiets of snorfietsen mogen elkaar niet slepen.

Typen bromfietsen en kenmerken

Er zijn verschillende soorten bromfietsen zoals:
de elektrische bromfiets of zoemfiets;
Een bromfiets heeft de volgende kenmerken:
Voertuigen die ook bromfiets zijn:
Een snorfiets

Inrichting en belading: verplicht

Je bent verplicht om als bromfietsgebruiker ervoor te zorgen dat je een bromfiets bezit die voldoet aan de hierna volgende eisen.

Kenmerk en nummer
Een bromfiets moet een identificatienummer hebben en een goedkeuringsmerk. Dit goedkeuringsmerk bestaat uit:
C een cirkeltje met daarin de letters NL;
C de letter A of K voor de bromfiets en een R of S voor de snorfiets, met daarachter een aantal cijfers.

Herkenning
De bromfiets moet één of twee gele platen hebben en de snorfiets één, of bij twee voorwielen twee, oranje platen, midden boven het voorwiel van 16 cm x 16 cm.

Afmetingen bromfiets
Je bromfiets mag, met inbegrip van de lading, niet breder zijn dan 100 cm, niet langer zijn dan 400 cm en niet hoger zijn dan 250 cm. Bromfietsen op méér dan twee wielen mogen met inbegrip van de lading, niet breder zijn dan 200 cm.

Brandstofsysteem
De onderdelen van het brandstofsysteem moeten veilig en in orde zijn, ze mogen niet lekken;
De vulopening van de tank moet een passende afsluitdop bevatten.

Uitlaatsysteem
Aan het uitlaatsysteem worden de volgende eisen gesteld:
C de uitlaatdemper moet horizontaal aangebracht zijn, mag niet boven de zitplaats uitsteken en moet over de gehele lengte gasdicht zijn, met uitzondering van de afwateringsplaatjes;
C het geluidsniveau van een bromfiets mag niet meer zijn dan 97dB(A);
C het geluidsniveau van een snorfiets mag niet meer zijn dan 90dB(A).

Elektrische voorzieningen
De elektrische bedradingen moeten goed zijn geïsoleerd en deugdelijk bevestigd.

Assen en wielen
De assen en wielen van de bromfiets mogen geen scheuren of barsten vertonen. Niet zodanig zijn vervormd, beschadigd of verroest dat daardoor de sterkte in gevaar komt of het weggedrag nadelig wordt beïnvloed. Onderdelen mogen niet loszitten of ontbreken.
De wielen van de bromfiets moeten deugdelijk zijn afgeschermd en de wielen mogen evenals de banden niet kunnen aanlopen.

Banden
Aan de banden van je bromfiets worden de volgende eisen gesteld:
C de wielen van je bromfiets moeten voorzien zijn van luchtbanden, die geen uitstulpingen of dusdanige beschadigingen vertonen dat het karkas zichtbaar is;
C over de hele lengte en breedte moet de band profiel hebben. Wil je grip op de weg hebben en niet in een slip raken, dan wordt aangeraden om een minimale profieldiepte van 1mm te hebben;
C banden mogen geen scherp uitstekende delen hebben;
C de bandenspanning moet goed zijn en de band mag niet kunnen aanlopen.

Vering
De vering van je bromfiets moet goed bevestigd zijn, goed werken en mag geen scheuren of breuken vertonen.

Stuurinrichting
De noodzakelijke onderdelen van je stuurinrichting moeten deugdelijk bevestigd zijn, de voorvork moet soepel kunnen draaien in de balhoofdlagering en mag geen zichtbare speling hebben.

Remmen
De bromfiets moet goedwerkende remmen bezitten waarvan de onderdelen met de daarvoor bestemde bevestigings- en borgmiddelen in een perfecte staat van onderhoud verkeren. Verder is het belangrijk dat:
C de remdruk goed is. Bij een hydraulische rem (oliedrukrem) moet er voldoende olie in het reservoir aanwezig zijn. Geen versleten remvoering, remschijven en/of remtrommels;.
C remslangen niet langs andere voertuigdelen schuren zodat ze kunnen misvormen of beschadigen;
C remslangen niet zodanig beschadigd zijn dat het bewapeningsmateriaal zichtbaar is;
C remkabels niet gerafeld zijn en soepel werken;
C remkabels niet beperkt worden in alle noodzakelijke bewegingen van de remonderdelen.

Remvertraging
De remvertraging van de bedrijfsrem van de brom(snor)fiets moet minimaal 4m/s² bedragen op een horizontale droge weg. Bij bromfietsen op drie of vier wielen moet een van de remmen vastgezet kunnen worden.

Windschermen
Stroomlijnkappen of windschermen mogen de bediening van rem, stuur en koppeling niet belemmeren en moeten deugdelijk bevestigd zijn. Dit geldt ook voor een vast op de bromfiets gemonteerd bagagerek.

Trappers
De brom(snor)fiets moet zijn voorzien van deugdelijke trappers of voetsteunen.

Bel of claxon
De bromfiets moet een goedwerkende bel of claxon hebben met vaste toonhoogte.

Scherpe delen
De bromfiets mag geen scherpe delen hebben die in geval van botsing gevaar voor lichamelijk letsel kunnen veroorzaken voor andere verkeersdeelnemers.

Verplichte lichten
De verlichting van een bromfiets op twee wielen moeten zijn voorzien van:
C één of twee dimlichten;
C één of twee achterlichten;
C een niet driehoekig rode retroreflector aan de achterzijde.

De verlichting aan de voorzijde mag wit of geel licht stralen. Het achterlicht en het eventuele remlicht moeten rood licht stralen. Richtingaanwijzers mogen geen andere kleur hebben dan ambergeel.

Bromfiets met aanhangwagen en zijspan
Voor een bromfiets met aanhangwagen en een bromfiets met zijspan gelden aangepaste regels. Een bromfiets met zijspan komt bijna niet voor en die wordt dan ook niet behandeld. Voor een bromfiets met aanhangwagen gelden dezelfde regels wat betreft het frame, de assen, de wielen en de banden van de aanhangwagen. Wanneer een aanhangwagen gekoppeld is aan de bromfiets moet aan de volgende eisen voldaan worden:
C de aanhangwagen mag slechts éénassig zijn;
C de afmeting mag met inbegrip van de lading maximaal 1m breed, 1m hoog en 2m lang zijn. De lengte van de achteras van het trekkende motorvoertuig tot aan de achterzijde van de aanhangwagen;
C de toegestane maximum massa (leeg + lading) mag van de aanhangwagen niet meer bedragen dan de helft van de ledige massa van de trekkende bromfiets, vermeerderd met 25 kg.

Als je een aanhangwagen koppelt aan je bromfiets moet deze voorzien zijn van:
C één of twee achterlichten;
C twee niet-driehoekige rode retroreflectoren aan de achterzijde;
C minstens één ambergele niet-driehoekige retroreflector aan elke kant van de aanhangwagen.

Slepen: verboden

Het is verboden om je bromfiets te laten slepen omdat dit het verkeer hindert en in gevaar brengt.


www.rijexamen.com (c)2003 Niceware, Utrecht
Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina Sluiten Sluiten