Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende paginaIeder heeft zijn eigen plek

Door elke weggebruiker zijn eigen plek te geven wordt het verkeer veiliger.


Op welke plek horen voetgangers?

klik-voor-illustratie Voetgangers horen op het voetpad ( G07) of op de stoep. Bestuurders mogen daar niet komen.
geen-illustratie Is er geen voetpad, dan loop je op het fietspad.
geen-illustratie Is er geen fietspad, dan ga je aan de linkerkant van de weg lopen. Let op! Binnen de bebouwde kom ( H01 , H02 ) mag je ook rechts lopen.
geen-illustratie Zie ook het hoofdstuk veilig lopen.


Op welke plek horen fietsers?

klik-voor-illustratie Fietsers horen op het onverplichte fietspad ( G13). Andere bestuurders mogen daar niet komen.
klik-voor-illustratie Fietsers horen op het verplichte fietspad ( G11). Andere bestuurders (behalve snorfietsers) mogen daar niet komen.
klik-voor-illustratie Fietsers horen op verplichte fiets/bromfietspad ( G12A). Daar mogen ook brom- en snorfietsers op. Andere bestuurders mogen daar niet komen.
klik-voor-illustratie Fietsers horen op de fietsstrook. Op een fietsstrook met doorgetrokken streep mogen geen andere bestuurders (behalve snorfietsers) komen.
geen-illustratie Zie ook het hoofdstuk veilig fietsen.

Welke plekken zijn niet bestemd voor fietsers en voetgangers?

klik-voor-illustratie Voetgangers en fietsers mogen niet op een autoweg.
klik-voor-illustratie Voetgangers en fietsers mogen niet op een autosnelweg.
geen-illustratie Voetgangers en fietsers mogen niet komen waar borden dat verbieden. Zie het hoofstuk: verkeerstaal: borden en begrippen.


LN000000.000

Homepage Inhoudsopgave van alle pagina's Register Hoofdstuk (1 niveau omhoog) Terug - naar vorige pagina Verder - naar volgende pagina